Tilly-Jumelet-in-gesprek

VerAnderKracht bij persoonlijke groei en teamontwikkeling

Goed veranderen stimuleert werkplezier en ontwikkeling

Veranderingen op persoonlijk vlak of binnen organisaties gaan nooit vanzelf. Een verandering kan als een golf op u of uw medewerkers afkomen. U wordt erdoor van uw voeten geslagen en verliest even ieder houvast. Ook al weet u dat meegaan in de verandering het beste is, toch lukt dat niet altijd vanzelf. Daar is inzicht en vertrouwen voor nodig. Zowel voor u als voor uw medewerkers. Het resultaat? Ontwikkeling en meer werkplezier.

Aan de slag met VerAnderKracht

Veranderen hoort niet bij onze natuur. Als mens houden wij graag vast aan onze dagelijkse ritmes en structuren, ook als het anders beter is. Maar wat als de verandering noodzakelijk is om gezond te blijven als mens of als organisatie? Verandering begint met inzicht. Dit inzicht bied ik door samen met u in kaart te brengen wat de verandering tegenhoudt en wat het uiteindelijke doel is. Dit doe ik met een duidelijke en persoonlijke manier van coachen. Ik kan u coachen voor uw persoonlijke vraag. Maar ik bied ook coaching voor uw vragen vanuit uw rol als leidinggevende. Daarnaast kan ik teams coachen bij hun eigen teamprocessen.

Jumelet Veranderkracht - Bewustwording

Individuele en teamcoaching bij verandering

Jumelet VerAnderKracht biedt zowel individuele coaching als teamcoaching. Hierbij wordt altijd het doel van de verandering in beeld gebracht en begeleid ik het traject op een manier die afgestemd is op u en/of het team.

Wilt u als zelf iets veranderen, maar lukt het niet dit langdurig vol te houden? Wilt u veranderingen doorvoeren in uw organisatie, maar merkt u dat het team niet kan meebewegen? Is er behoefte aan een persoonlijke aanpak waarin omgaan met verandering en het daarbij benutten van eigen potentie en talenten centraal staat?
Maak kennis met Jumelet VerAnderKracht tijdens een bewustwordingsgesprek. Door mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in diverse zorgorganisaties weet ik wat er speelt zowel in de functie van leidinggevende als bij de teams. Deze ervaringen neem ik mee in mijn werk als coach.

Wat biedt Jumelet- VerAnderKracht?

  • Heldere analyse
  • Duidelijk verbeterplan
  • Krachtige, resultaatgerichte coaching
  • Persoonlijke aanpak
  • Variatie aan werkvormen
  • Follow-up met korte trainingsmomenten
favicon

Bewustwording

In een eerste verkenning met u wordt besproken welke golf van verandering u of uw team dreigt te overspoelen. Wat is het doel van de verandering? Wat maakt dat de hakken in het zand gaan? Hoe ziet de ideale situatie eruit?

1-op-1-coaching

U weet welk doel u wilt bereiken en welke verandering u lastig vindt om zelf door te voeren. Welke weerstand roept de verandering bij u op? Door 1-op-1-coachgesprekken krijgt u grip op weerstand en kunt u deze overwinnen.

Teamcoaching

Een team heeft zelf inzicht in de manier waarop zij omgaat met veranderingen en het teamproces. Welke golf roept weerstand op? Samen gaan we aan de slag richting het doel. De gewenste teamontwikkeling komt op gang.

Blijvend resultaat

Wanneer de golf van verandering is weggerold, wilt u mee blijven bewegen met de golven die nog gaan komen. Follow-up momenten zorgen voor tijdelijke ondersteuning, zowel individueel als voor het team.