1-op-1 coaching voor een individuele verandering

Inzicht als opmaat voor beweging

U bent er zich bewust van dat u iets anders wilt doen of moet gaan doen. Uw professionele gedrag past niet meer bij wie u wilt zijn. Misschien vraagt uw omgeving van u dat u zich op een bepaalde manier opstelt, verandering kan dan spannend zijn. U bent wellicht geneigd om aan uw patronen te blijven vasthouden. Hoe krijgt u uzelf in beweging om toch in het diepe te springen en de verandering aan te gaan? Het kan ook zijn dat u, als leidinggevende, deze strijd ziet ontstaan bij een van uw medewerkers. met de juiste individuele begeleiding ontstaat inzicht in de situatie en wat er nodig is om te veranderen.

Individuele coaching in de praktijk

Coachen is doorvragen waar een ander stopt. Durven confronteren, bespreekbaar maken wat meestal onder de oppervlakte blijft. Hierdoor worden onbewuste processen bewust. Het uiteindelijke doel is om u of uw medewerker weer zelfstandig en krachtig op weg te helpen. Een coachingstraject omvat 5 tot 10 bijeenkomsten. In overleg plannen we deze momenten van tevoren in. Ik bekijk wat er in uw traject nodig is en stem daar mijn methodieken en werkvormen op af.

Jumelet-VerAnderKracht stelt met u een stappenplan op, waarbij met elkaar naar het doel wordt toegewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwaliteiten en talenten die u in huis heeft. We focussen hierbij op de kansen die de verandering kan bieden. Zo ontstaat er weer positieve energie, gericht op de toekomst. Tijdens de gesprekken leert u niet langer tegen de golf in te zwemmen, maar krachtig mee te bewegen. Dat kan alleen als u een duidelijk doel voor ogen heeft. Dit doel formuleer ik samen met u of uw medewerker, 1-op-1.

In veel gevallen is het nuttig om uw complete team te betrekken bij ingrijpende veranderingen. In dat geval zet ik teamcoaching in.

"Ik heb de gesprekken als zeer fijn ervaren. Tilly bracht als coach diepgang in de gesprekken, reikte (theoretische en praktische) kaders aan en motiveerde mij tot nadenken en acties uitzetten. Begrip, vertrouwen en kunde vanuit de coach hebben mij gebracht tot waar ik nu gekomen ben. Ik ben enorm blij met jou als coach, het heeft mij inzichten gebracht hoe ik mezelf bewust kan opstellen om gedragsverandering in gang kan zetten ten goede van mijn eigen gemoedstoestand."

Corianne Vos

66 dagen voor gedragsverandering

Een gedragsverandering vraagt tijd. U heeft bepaald gedrag aangeleerd omdat het in eerste instantie effectief was. Maar na een bepaald aantal jaren is er een moment ontstaan dat dit niet meer het gewenste resultaat oplevert. Het kan zelfs tegen u kan gaan werken. Niet voor niets is het zo moeilijk om patronen te doorbreken. Échte gedragsverandering vraagt gemiddeld 66 dagen om 'in te slijten'. In het begin zal het vooral bestaan uit oefenen en nog eens oefenen. Pas na verloop van tijd zal het nieuwe gedrag de plaats innemen van het oude gedrag. Dan ook zal het "eigen" en natuurlijk gaan voelen.

Olifantenpad, inslijten van nieuw gedrag

Het inslijten van nieuw gedrag in onze hersenen wordt ook wel een 'olifantenpad' genoemd. Onze neuronen zijn gewend een vaste route te nemen, nu moeten zij nieuwe verbindingen gaan creëren. Niet onmogelijk dus, maar het kost tijd.

Tijdens 1-op-1 coachingsgesprekken maak ik u bewust van uw patronen. Hierdoor kunt u ook milder naar uzelf kijken als u weer even vervalt in oud gedrag. Samen creëren we uw eigen 'olifantenpad'.

Jumelet Veranderkracht | 1-op-1 coaching

Wilt u de weerstand bij verandering wegnemen?

Neem contact op voor 1-op-1-coaching met veranderkracht!