Bewustwording als start van een veranderproces

Doelen stellen en een plan van aanpak bepalen

Herkent u dit? U voelt als manager dat de werksituatie niet ideaal is, u bent klaar voor de volgende stap. Daarvoor is verandering nodig, maar u krijgt het niet langdurig doorgevoerd. Misschien merkt u dat een medewerker niet mee kan bewegen, terwijl u weet dat de hij of zij over voldoende kwaliteiten beschikt. Of misschien is uw team vooral bezig met hun eigen processen in plaats van het leveren van impact voor de organisatie.

De golf die iedere verandering met zich meebrengt wordt regelmatig met weerstand ontvangen. Dit geldt zowel voor individuele personen als voor teams. Hakken in het zand zonder mee te bewegen en wachten tot de golf is weggedreven. U weet dat het anders kan en moet, want u weet welke nieuwe golven er nog zullen komen. Verandering kan veel goeds brengen voor wie ervoor open staat. U heeft er persoonlijk baat bij, maar ook medewerkers kunnen weer groeien in hun ontwikkeling. Grote kans dat u binnen uw huidige team kwaliteiten en talenten ontdekt die nog niet worden benut.

Samen de golven trotseren

Tijdens een kennismaking met Jumelet - VerAnderKracht wordt een eerste analyse gemaakt. Welke golven komen er op u,  de medewerker of een team af? Hoe gaat u hier meestal mee om? Hoe gaan medewerkers of een team hiermee om? Wat kan er anders volgens u? Het begint bij uw bewustwording. Hoe staat u er nu voor en wat kan er beter? Een globale analyse geeft u een beeld van wat er nodig is om mee te bewegen met de komende golven. Voor u, uw medewerkers en team.

"Ik heb de coach gesprekken als zeer goed ervaren. Tilly is in staat uitstekend te luisteren en de bekende 'lastige vragen' te stellen of beter gezegd de goede vragen die mij aan het denken zetten. Vooral dat ik bepaal wat ik met bepaalde gevoelens en gedachtes doe en dus ook hoe ik er mee omga. Tilly heeft mij in laten zien dat je zelf bepaalt, het je eigen keuze is, hoe je omgaat met jouw situatie."

Corien van de Haar

Weerstand bij verandering

Iedere verandering, hoe klein of groot dan ook, kan weerstand oproepen bij mensen in organisaties. De hakken worden in het zand gezet en meebewegen gaat niet gebeuren. Door de weerstand wordt de angst voor verandering steeds groter. De golf van naderende verandering wordt vaak als indrukwekkend en spannend ervaren. Herkent u dit bij uzelf,  een medewerker of uw team?

Heel goed, herkenning en erkenning van weerstand tegen verandering is namelijk de eerste stap naar bewustwording. De volgende stap, naar inzicht, wordt dan gemakkelijker. Want uiteindelijk weet u wel dat meebewegen in de verandering u kan helpen, uw medewerker beter helpt presteren en het werkplezier van uw team stimuleert.

Ik kijk graag met u mee naar wat er in uw specifieke situatie nodig is om weer mee te kunnen bewegen met verschillende golven van verandering in uw organisatie.

Jumelet Veranderkracht | bewustwording

Wilt u de weerstand bij verandering wegnemen?

Neem contact op en zet de eerste stap: bewustwording